Ffrae rhwng cyngor a rhieni

Mae dadl yn corddi yn Sir Ddinbych rhwng y Cyngor Sir a rhieni, sy'n honni bod Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd yn cael ei chau gan ei bod hi'n ysgol cyfrwng Saesneg.

Mae'r cyngor yn gwadu'r honiadau, gan ddweud bod y penderfyniad yn deillio o'r ffaith bod lleoedd gweigion yn yr ysgol.

Adroddiad Dafydd Evans.