Pryder am fwy o dai newydd ym Mangor

Er bod prinder tai yng Nghymru, dyw pawb ddim yn hapus gyda chynlluniau i godi cartrefi newydd.

Ym Mangor, dyw pobl ddim yn teimlo y gall ardal Penrhosgarnedd ymdopi ag ail ddatblygiad sylweddol.

Mae'r gwaith eisoes wedi dechrau ar un datblygiad i godi 250 o dai newydd yn yr ardal, wedi i gynghorwyr Gwynedd gymeradwyo'r cais yn gynharach eleni.

Nawr mae datblygwr arall eisiau adeiladu 366 o gartrefi ychwanegol ar safle arall ym Mhenrhosgarnedd.

Ond mae nifer o bobl leol yn pryderu na fydd yr ardal yn gallu ymdopi gyda chymaint o gartrefi newydd.

Adroddiad Sion Tecwyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan