Atgofion cyfnod y rhyfel

Beth fyddai wedi digwydd tybed pe bai byddai Hitler wedi glanio ym Mhrydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd?

Mae wedi dod i'r amlwg fod yna grŵp o bobl oedd yn paratoi ar gyfer hynny, ac yn barod i ladd er mwyn amddiffyn eu gwlad.

Yn eu plith Dilwyn Thomas o Fargam - a dim ond nawr y mae ef yn rhannu ei stori.

Adroddiad Ellis Roberts.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan