Achub cwm

Yr wythnos hon mae cyfres o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal yn ardal Llangyndeyrn yn Sir Gaerfyrddin i nodi'r ffaith ei bod hi'n hanner canrif ers i bobl yr ardal ennill y frwydr i stopio'u cymuned rhag cael ei boddi.

Roedd Corfforaeth Ddŵr Abertawe eisiau meddiannu'r cwm o dan bryniant gorfodol - ond doedd y bobl leol ddim yn barod i ildio.

Yn y diwedd y pentrefwyr oedd yn fuddugol.

Adroddiad Catrin Heledd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan