Ceisio peidio gwastraffu afalau

Gyda choed afalau'n drymach na'r arfer gyda ffrwyth eleni, mae yna wirfoddolwyr yng Nghaerdydd yn ceisio sicrhau nad pydru ar lawr fydd pob un.

Dosbarthu bwyd i bobl ddifreintiedig yw gwaith elusen Fare Share.

Rhiannon Michael ddilynodd daith yr afalau o'r berllan i'r plât.

Dyma'i hadroddiad ar Newyddion NAW.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan