'Lle i wella' wrth ddysgu athrawon

Mae safon y dysgu yn un o dair canolfan sy'n hyfforddi athrawon yng Nghymru yn destun pryder.

Yn ôl yr arolygwyr addysg, Estyn, dydy'r tiwtoriaid yng nghanolfan de-ddwyrain Cymru ddim yn rhoi digon o bwyslais ar flaenoriaethau addysg Llywodraeth Cymru.

Adroddiad ein gohebydd addysg, Arwyn Jones.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan