Cofio Jâms Nicolas

Yn wyth deg a phedair oed, bu farw'r cyn Archdderwydd Jâms Nicolas, wedi salwch hir.

Fe enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol ddiwedd y chwedegau - ac roedd y Brifwyl yn agos i'w galon drwy gydol ei oes.

Bu'n gofiadur yr Orsedd am chwarter canrif - ond cafodd lwyddiant mawr hefyd ym myd addysg - yn Brifathro, ac yn Arolygydd ysgolion.

Ellis Roberts sy'n edrych yn ol ar ei fywyd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan