Ar flaen y gad

Ar hyn o bryd mae Catrawd y Cymry Brenhinol yn cymryd rhan yn un o'u hymarferion mwyaf erioed yn Alberta, Canada.

Y Gatrawd fydd yn y rheng flaen wrth i fyddin Prydain ymateb i unrhyw fygythiad neu anghydfod yn y blynyddoedd nesaf.

Ond oherwydd toriadau'r Weinyddiaeth Amddiffyn, fe fydd y Gatrawd yn colli bataliwn.

Ac yn ôl un o'r penaethiaid, mae hynny yn "newyddion gwael" i'r Cymru Brenhinol.

Adroddiad Dafydd Evans.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan