Caergybi'n cynorthwyo codi'r Costa

Mae'r achos yn erbyn capten llong bleser y Costa Concordia wedi ail ddechrau.

Fe darodd y llong greigiau oddi ar arfordir yr Eidal fis Ionawr y llynedd gan ladd tri deg dau o'r teithwyr.

Mae'r broses gymhleth o godi'r llong yn ôl ar ei hechel bellach wedi ei chwblhau, ac roedd un cwmni o Gaergybi yn rhan ohoni.

Dyma adroddiad Llŷr Edwards ar Newyddion9 nos Lun.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan