Pantycelyn: Diwedd cyfnod

Wrth i fyfyrwyr ddychwelyd i'r brifysgol y penwythnos hwn bydd rhai yn Aberystwyth yn profi diwedd cyfnod y neuadd breswyl fwyaf adnabyddus yng Nghymru. Ar ddiwedd y flwyddyn academaidd bydd Neuadd Pantycelyn yn cau eu drysau, a bydd fflatiau newydd yn cynnig llety i fyfyrwyr Cymraeg Aber yn y dyfodol. Ond nid pawb sy'n hapus. Adroddiad Craig Duggan.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan