Trethi cyngor uwch i dai haf?

Oes posibilrwydd y bydd treth y cyngor yn uwch yn y dyfodol ar ail gartrefi yng Nghymru?

Mae Llywodraeth Cymru'n barod i ystyried hynny ac maen nhw'n cynnal ymgynghoriad dros y chwe wythnos nesa'.

Oherwydd bod 'na brinder tai mewn rhai ardaloedd, fe allai'r cynghorau sir gael yr hawl i godi treth y cyngor yn achos tai haf.

Mae ymgyrchwyr iaith yn croesawu hynny, ond mae eraill yn amau a fyddai'n gwneud unrhyw wahaniaeth.

Ellis Roberts fu'n casglu'r ymateb yn Sir Benfro.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan