Miloedd ar daith Alzheimer

Daeth dros 2,500 o bobol i Gaerdydd ddydd Sul i gymryd rhan yn nhaith gerdded y Gymdeithas Alzheimer.

Hwn oedd y digwyddiad mwya' o'i fath ym Mhrydain.

Adroddiad Iolo James.