Manteision addysg ddwyieithog

Mae Llywodraeth Cymru'n addo ymgyrch newydd yn yr hydref i roi gwybodaeth i rieni am fanteision rhoi addysg Gymraeg i'w plant.

Yr wythnos ddiwetha' daeth arbenigwyr o ar draws y byd i gynhadledd yng Nghaerfyrddin i drafod y manteision sydd ynghlwm ag addysg ddwyieithog.

Yn ôl Cyn Brif Weithredwr Bwrdd yr Iaith Gymraeg, mae angen i Lywodraeth Cymru wneud llawer mwy i annog rhieni.

Adroddiad Ellis Roberts.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan