Etape Cymru yn denu miloedd

Roedd dros 2,000 o feicwyr wedi cystadlu yng nghystadleuaeth Etape Cymru ddydd Sul.

Roedd y ras yn dechrau a gorffen ym Mangor-is-y-Coed, Wrecsam, gyda'r beicwyr yn teithio 88 milltir (142 cilometr) trwy Sir Ddinbych.

Cafodd nifer o feicwyr dyllau yn eu teiars wedi iddi ymddangos fod rhywun wedi gosod hoelion ar y cwrs yn fwriadol.

Adroddiad Llyr Edwards.