Ffrae ysgolion Caerdydd

Mae'n ymddangos y bydd 'na ymgynghori o'r newydd ar addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yn ne Caerdydd. Roedd Cabinet y Cyngor yn ystyried ehangu Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn hytrach na chodi ysgol newydd sbon yn Grangetown. Ond prynhawn Mawrth fe gafodd y syniad hwnnw ei anfon yn ôl i'r Cabinet gan Bwyllgor Craffu. Fe ddigwyddodd hynny ar ôl i'r cynghorydd sy'n gyfrifol am addysg ddweud, yn annisgwyl, bod angen ymgynghoriad ehangach ar addysg yn y ddwy iaith. Dafydd Evans sy'n egluro.

Cyhoeddwyd