Biliwn o bunnau i'r economi?

Os ydy'r haf yn dirwyn i ben, mi fydd llawer o fusnesau ym maes twristiaeth yn gobeithio eu bod nhw wedi cael hwyl go dda arni dros benwythnos Gŵyl y Banc, yn enwedig o ystyried y tywydd ddydd Llun. Ac mae 'na awgrym bod mwy o bobol wedi dewis peidio â mynd dramor eleni a threulio gwyliau yng Nghymru - rhywbeth all ddod a thros biliwn o bunnau i'r economi. Yr adroddiad yma o Ddyffryn Teifi, gan Ellis Roberts.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Orllewin