Tîm criced i Gymru?

Mae rhai yn galw am sefydlu tîm criced cenedlaethol i Gymru. Does yna ddim un Cymro yng ngharfan ddiweddaraf Lloegr, ac ar ben hynny does yna ddim un Cymro wedi cynrychioli Lloegr ers dwy fil a phump, gyda Simon Jones y diwethaf i wneud. Adroddiad Iolo James.