Hybu Cig Cymru: Angen newid y drefn

Mae Hybu Cig Cymru wedi galw ar Lywodraeth San Steffan i newid y drefn o ddosbarthu arian ar gyfer marchnata cig o Gymru. Ar hyn o bryd mae holl wledydd Prydain yn derbyn taliadau ar sail ble mae anifeiliaid yn cael eu lladd. Ond am fod cymaint o wartheg ac wyn Cymru'n cael eu cludo i ladd-dai yn Lloegr, mae Hybu Cig Cymru yn meddwl ei fod yn colli hyd at filiwn a hanner o bunnau'r flwyddyn. Adroddiad Sion Tecwyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan