Dim digon yn gwylio Cynghrair Cymru

Ar wahân i'r dyfalu am Gareth Bale, paratoadau Abertawe a Chaerdydd sy'n hawlio sylw'r wasg cyn dechrau'r tymor pêl-droed. Ond yn dilyn eu perfformiadau yn Ewrop fis diwethaf, mae yna gyffro hefyd ymhlith clybiau Uwch Gynghrair Cymru. Ond mae rhai yn pryderu bod cyn lleied yn gwylio'r gemau hynny.

Ar ddechrau cyfres o adroddiadau yn edrych ymlaen at y tymor newydd, Iolo James fu'n holi be all cymdeithas bêl-droed Cymru'i wneud i geisio cynyddu'r diddordeb ar lawr gwlad.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan