Buddugoliaeth ysgubol i Blaid Cymru

Mae aelod Cynulliad newydd Ynys Môn wedi tyngu llw ym mae Caerdydd ar ôl ennill gyda mwyafrif sylweddol yn yr isetholiad ar yr ynys neithiwr. Fi lwyddodd cyn-ddarlledwr BBC Cymru, Rhun ap Iorwerth i sicrhau dros bum deg wyth y cant o'r bleidlais. Yr ymgeisydd Llafur, Tal Michael ddaeth yn ail ond roedd plaid UKIP yn dynn wrth eu sodlau efo llai na phedwar cant o bleidleisiau rhyngthyn nhw. Doedd hi ddim yn noson dda i'r Democratiaid Rhyddfrydol - nhw ddaeth yn olaf. Dyma adroddiad gohebydd gwleidyddol Newyddion Naw, Aled ap Dafydd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan