Pryder am adrannau chweched ddosbarth

Beth yw dyfodol rhai o'r adrannau chweched dosbarth yn ysgolion Cymru?

Mae'r arolygydd ysgolion wedi dweud nad yw nifer ohonyn nhw'n gynaladwy.

Yn ol Estyn, dyw un o bob chwech chweched dosbarth ddim yn cynnig gwerth am arian gan bod y dosbarthiadau'n rhy fach.

Adroddiad ein Gohebydd Addysg, Arwyn Jones.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan