Creu cofeb i filwyr o Gymru yn Fflandrys

Mae pump o feini mawr fydd yn creu cofeb i filwyr o Gymru gafodd eu lladd yn ystod y rhyfel byd cyntaf wedi cyrraedd Fflandrys.

Fe fydd y cerrig o Bontypridd yn creu cromlech ar ddarn o dir ger Cefn Pilkem - ble lladdwyd y Prifardd Hedd Wyn.

Aled Scourfield sydd wedi bod yn dilyn eu taith o Gymru i Fflandrys.