Carwyn Jones a'r iaith Gymraeg

Ar drothwy'r Gynhadledd Fawr sydd yn cael ei gynnal yn Aberystwyth, mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn cydnabod bod strategaeth iaith y llywodraeth wedi methu. Wrth sôn am gynllun 'Iaith Pawb', cyfaddefodd Carwyn Jones nad yw'r Llywodraeth wedi bwrw ei tharged ei hun o ran nifer y siaradwyr Cymraeg. Aled ap Dafydd a'th i'w holi.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan