Ansicrwydd am senedd-dŷ Glyndŵr

Mae dyfodol senedd-dŷ Owain Glyndŵr ym Machynlleth yn ansicr, yn ôl y pwyllgor o wirfoddolwyr sy'n gyfrifol am y safle.

Yn dilyn cyfarfod o'r pwyllgor nos Fawrth, dywedodd yr aelodau y gallai'r senedd-dŷ gau ymhen ychydig fisoedd os na fydd yn derbyn cymorth ariannol.

Ym Machynlleth yn 1404 y cafodd Owain Glyndŵr ei goroni'n Dywysog Cymru ac yno hefyd y cynhaliodd ei senedd gyntaf.

Mae arddangosfa yn y senedd-dŷ yn adrodd hanes Glyndŵr a'i wrthryfel, ond dros y blynyddoedd diwethaf mae nifer yr ymwelwyr wedi gostwng.

Adroddiad Craig Duggan.