Tan 20: Y diweddaraf

Fe allai ystyried yr iaith Gymraeg mewn ceisiadau cynllunio agor y drws i "her gyfreithiol sylweddol" yn ôl y Cwnsler Cyffredinol Theodore Huckle. Mae Llywodraeth Cymru wedi cael ei beirniadu am oedi cyn rhoi canllawiau i gynghorau ar faint o bwys a ddylid rhoi i'r iaith mewn ceisiadau. Dyma adroddiad Aled ap Dafydd ar ran Newyddion Naw.