Mesur organau: Mark Drakeford

Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi bod yn siarad am y Mesur Rhoi Organau cyn iddo gael ei drafod am y tro olaf yn y Cynulliad nos Fawrth. Os fydd mwyafrif yn y siambr o blaid y mesur yna Cymru fydd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i basio deddf o'r fath.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan