Newyddion Naw: Huw Lewis

Ar ôl i Leighton Andrews ymddiswyddo'n annisgwyl , mae gan Gymru Weinidog Addysg newydd - Huw Lewis. Parhau a gwaith ei ragflaenydd yn gwella safonau yw'r flaenoriaeth yn ôl Mr Lewis. Aled ap Dafydd fuodd yn esbonio pwy sydd wedi symud i le yn dilyn yr apwyntiad newydd ar ran Newyddion Naw.