Gyrfa Leighton Andrews

Ddydd Mawrth fe ymddiswyddodd Leighton Andrews fel y Gweinidog Addysg yng nghabinet Llywodraeth Cymru wedi iddo ymgyrchu yn erbyn polisi addysg.

Roedd wedi protestio y dylai ysgol gynradd yn ei etholaeth aros ar agor, er ei fod ef ei hun wedi llunio polisi y dylai ysgolion gyda niferoedd bach gael eu cau.

Ers iddo gael ei benodi yn Weinidog Addysg mae wedi cyflwyno amryw o newidiadau, rhai ohonynt yn ddadleuol i geisio codi safonau a monitro perfformiad disgyblion.

Daniel Davies o'r uned wleidyddol sydd wedi bod yn edrych yn ôl ar yrfa Leighton Andrews fel y Gweinidog Addysg.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan