Cyfraniad Leighton Andrews

Does dim gwadu mai Leighton Andrews hefyd oedd gweinidog mwyaf chwyldroadol y llywodraeth.

Mae'r newidiadau wnaeth o eu cyflwyno i godi safonau a monitro perfformiad disgyblion ac ysgolion wedi bod yn eithriadol o ddadleuol.

Mae ei newidiadau i addysg uwch yn golygu bod llai o brifysgolion yng Nghymru bellach.

Gweinidog, felly, sydd wedi bod a'i fryd ar newid y drefn, hyd yn oed os oedd hynny yn golygu gelyniaethu nifer o fewn y sector addysg.

Gohebydd addysg BBC Cymru, Arwyn Jones, sy'n asesu ei gyfraniad.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan