Dathlu'r Beibl Cymraeg

Cafodd gwasanaeth arbennig i gofio cyfraniad Humphrey Llwyd ei gynnal yn Ninbych Dydd Gwener - fo oedd yr aelod seneddol wnaeth lywio'r mesur wnaeth arwain at gyfieithu'r Beibl a'r Llyfr Gweddi Cyffredin i'r Gymraeg.

Mae'r ddeddf, gafodd ei phasio union bedwar cant a hanner o flynyddoedd yn ôl, wedi ei disgrifio fel yr un "bwysicaf yn hanes y Gymraeg".

Gohebydd Newyddion Naw Dafydd Gwynn fu'n olrhain yr hanes.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan