Damwain Y Rhws: Adroddiad

Cafodd tri o oedolion a pum plentyn wedi eu hanafu mewn damwain ffordd y tu allan i Ysgol Gynradd Rhws ym Mro Morgannwg fore Iau.

Digwyddodd hyn wedi i ddyn, sydd wedi cael ei enwi'n lleol fel Robert Bell, golli rheolaeth o'i gar.

Mae Rhodri Llywelyn wedi bod yn siarad gyda thystion i'r digwyddiad a chynrychiolwyr lleol ar ran Newyddion Naw.