Taith o gwmpas ardal y Brifwyl

Ddechrau Awst bydd y sylw'n troi at ddarn o dir glas mewn rhan hyfryd o Ddyffryn Clwyd.

Mae Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych eleni'n cael ei chynnal ar gyrion tref Dinbych ar y ffordd i Landyrnog - ar yr union safle lle roedd hi yn 2001.

Cafodd Rhian Price gyfle i gael golwg ar y maes ac ardal y Brifwyl.