Eglwys yn honni gwyrthiau

Mae amheuon wedi cael eu codi am honiadau mae eglwys newydd yng Nghwmbrân yn wneud ynglŷn â'i gallu i iachau.

Yn arweinwyr y Victory Church mae yna gyfres o wyrthiau wedi digwydd yno.

Gwenfair Griffith sydd wedi bod yn ymchwilio ar ran Newyddion Naw.