Carafanau: mwy o geisiadau blwyddyn

Mae cynnydd wedi bod yn y nifer o geisiadau parciau carafannau sydd eisiau aros ar agor trwy'r flwyddyn yng Nghymru.

55 o drwyddedau sydd yn bodoli ar hyn o bryd ar gyfer masnachu am 12 mis. Roedd 25 o geisiadau ar gyfer trwydded o'r fath yn 2012/13.

6 o geisiadau a wnaethpwyd yn 2011/12.

Ond mae pryder y byddai rhai cynghorau lleol yn ffeindio hi'n anodd monitro trwyddedau blwyddyn yn ddigon agos.

Dafydd Evans fu'n clywed y dadleuon.

Cyhoeddwyd