Oedi adeiladu academi hwylio

Dydi'r gwaith ar adeiladu Academi Hwylio Genedlaethol ym Mhwllheli oedd fod i agor yn Hydref 2013 heb ddechrau eto.

Yn ôl Cyngor Gwynedd problemau technegol gyda'r drefn o dderbyn ac asesu tendrau sy'n gyfrifol am yr oedi.

Sion Tecwyn fu'n ymchwilio i'r mater ar ran Newyddion Naw.

Cyhoeddwyd