Gwobr gyntaf i Bethan Gwanas

Cyhoeddwyd mai enillydd cystadleuaeth gyntaf Gwobr Goffa T Llew Jones yw'r awdures Bethan Gwanas.

Cafodd y gystadleuaeth ei lansio'r llynedd, gan roi cyfle i awduron newydd a phrofiadol gyflwyno pennod o stori antur i blant 10-12 oed yn nhraddodiad nofelau antur T Llew Jones ei hun.

Roedd gofyn hefyd iddynt gyflwyno crynodeb syml o weddill y stori.

Cafodd enw'r enillydd ei gyhoeddi yn Ysgol Chwilog, ble cafodd Diwrnod T Lew Jones ei sefydlu.

Bu Alun Rhys yn y seremoni yn yr ysgol a chafodd sgwrs gyda chadeirydd y Gronfa Goffa, Owenna Davies.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan