Arwr Awtistiaeth Cymru

Ers i fab John Gillibrand dderbyn diagnosis o awtistiaeth yn 1997 mae wedi bod yn gweithio'n galed er mwyn ceisio sicrhau bod pobl sy'n byw gyda'r cyflwr yn derbyn bob chwarae teg.

Yn ystod y darn hwn mae Steffan Messenger hefyd yn siarad gyda Jo Salmon, sefydlwr Gwobrau Arwyr Awtistiaeth Cymru.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan