Ffrae dros werthiant alcohol

Mae ffrae wedi datblygu rhwng dwy eglwys yng Nghaerfyrddin dros gynlluniau i werthu alcohol mewn canolfan fowlio deg newydd yn y dref.

Dyw Cyfundeb Eglwysi Annibynnol Gorllewin Caerfyrddin ddim yn hapus bod Eglwys Gymunedol Towy wedi cynnwys bar o fewn y ganolfan.

Maen nhw wedi gyrru llythyr at y pwyllgor drwyddedu i esbonio natur ei gwrthwynebiad.

Aled Scourfield aeth i ymchwilio ar ran Newyddion Naw.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Orllewin