Cyn brif gwnstabl yn taro'n ôl

Mae Comisiynydd Heddlu Gwent wedi cyfaddef iddo ofyn i'r Prif Gwnstabl ymddeol neu wynebu cael ei gorfodi i adael ei swydd.

Yn ôl Ian Johnston roedd arddull rheoli Carmel Napier yn 'gwbl annerbyniol'.

Mae Ms Napier yn dweud bod angen ystyried a ydi'r ddeddfwriaeth bresennol yn peryglu annibyniaeth yr heddlu.

Dyma adroddiad gohebydd gwleidyddol Newyddion Naw, Aled ap Dafydd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan