Cefnogwyr yn trafod eu pryderon

Roedd dros 300 o gefnogwyr Clwb Pêl-droed Caerdydd mewn cyfarfod nos Fawrth i drafod eu gwrthwynebiad i ragor o newidiadau i'r clwb.

Mae bron i 6,000 o enwau bellach ar ddeiseb Bluebirds Unite - sydd yn galw ar benaethiaid y clwb i barchu hanes a hunaniaeth y clwb ar ôl iddyn nhw newid lliw eu crysau o las i goch.

Aeth Rhodri Llwyd draw i'r cyfarfod ar ran Newyddion Naw.