Tranc y WDA: 'Trychineb ulw'

Dyw economi Cymru ddim wedi symud ymlaen ers y penderfyniad i ddiddymu Awdurdod Datblygu Cymru, neu'r WDA, yn 2006.

Dyna farn Syr Roger Jones oedd yn gadeirydd ar y corff ar y pryd.

Wrth ymateb i'r sylwadau, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru, fod y rhesymau dros gyfuno'r Awdurdod â'r Llywodraeth yn amlwg.

Adroddiad Geraint Thomas.