Gwrthwynebu datblygiad ar sail iaith

Mae 'na alwadau o'r newydd ar Lywodraeth Cymru i roi mwy o sylw i'r iaith Gymraeg o fewn y broses gynllunio.

Mae pwyllgor wedi'i sefydlu ym Methesda yng Ngwynedd i wrthwynebu datblygiad o chwe deg naw o dai ar gyrion y dre'.

Mae'r datblygwyr - Stad y Penrhyn - yn dweud y byddai'r cynllun o fudd i'r gymuned ond mae ymgyrchwyr yn dweud y byddai'n cael effaith ddifrifol ar iaith yr ardal.

Dyma adroddiad Sion Tecwyn ar Newyddion NAW nos Iau.