Cyngor yn teimlo 'gorfodaeth'

Ar ôl i gynghorwyr sir Ddinbych bleidleisio ddoe dros gynllun dadleuol i godi miloedd o dai newydd yn y sir, mae arweinydd y cyngor wedi deud wrth Newyddion Naw ei fod o - a nifer o gynghorwyr eraill - yn teimlo fod Llywodraeth Cymru wedi'u gorfodi nhw i gynnwys mwy o dai nag yr oedden nhw yn ei ddymuno yn y cynllun.

Yn ôl y llywodraeth - dim ond gosod canllawiau maen nhw.

Dyma adroddiad Elen Wyn ar Newyddion NAW nos Fercher.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan