Lluniau cylch cyfyng o siwrne Tvrdon

Wrth i Lys y Goron Caerdydd baratoi i ddedfrydu Matthew Tvrdon, 31, mae lluniau cylch cyfyng wedi'u rhyddhau yn dangos Matthew Tvrdon yn gyrru ei fan wen ar "siwrne o anrhefn" drwy Gaerdydd fis Hydref y llynedd.

Fe blediodd yn euog i ddynladdiad ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll, a saith cyhuddiad o geisio llofruddio.

Bu farw Karina Menzies, 31, a chafodd 17 o bobl eraill eu hanafu mewn pum lleoliad gwahanol yng Nghaerdydd.

Mae'r dedfrydu wedi cael ei ohirio tan brynhawn dydd Iau.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan