'Ffolineb llwyr' croesi'r cledrau

Dyma luniau cylch cyfyngedig o'r foment y croesodd dyn y cledrau cyn ceisio dal trên yn Nghorsaf Crosskeys yn Sir Gaerffili.

Dywedodd yr Arolygydd Mike Jones o'r Heddlu Trafnidiaeth: "Rwyf wedi fy siomi'n llwyr gweld pobl yn barod i beryglu eu bywydau er mwyn arbed ychydig o eiliadau yn lle aros am y trên nesa'. Ffolineb llwyr."

Mae'r Heddlu Trafnidiaeth yn gofyn i unrhywun sydd â gwybodaeth eu ffonio am ddim ar 0800 40 50 40.