Prifathrawes: 'Teimlo'r golled yn ddwfn'

Mae prifathrawes April Jones wedi estyn cydymdeimlad yr holl ysgol i rieni'r ferch. Fe ddywedodd Gwenfair Glyn y byddai disgyblion ac athrawon yr ysgol yn "trysori" yr atgofion sydd ganddyn nhw ohoni.