'Tawelwch' yn y llys

Ein gohebydd Craig Duggan yn torri'r newyddion fod Mark Bridger wedi cael ei ddyfarnu'n euog o gipio a llofruddio April Jones y tu allan i Lys y Goron Yr Wyddgrug.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Canolbarth