OFCOM yn mynd yn groes i'w cynllun iaith

Mae'r corff sy'n goruchwylio darlledu, OFCOM, yn dweud eu bod nhw wedi mynd yn groes i'w cynllun iaith eu hunain drwy beidio mynnu, wrth roi trwyddedau newydd, bod cwmnïau teledu a radio yn darlledu yn y Gymraeg.

Ond y rheswm y gwnaethon nhw hynny, meddai nhw, oedd bod Llywodraeth Cymru'n disgwyl iddyn nhw wneud rhywbeth oedd ddim yn gyfreithlon.

Mi fyddan nhw nawr yn ysgrifennu at Gomisiynydd y Gymraeg i egluro'r sefyllfa, ac maen nhw'n cwestiynu hawl y comisiynydd i ymyrryd.

Dyma adroddiad Aled ap Dafydd ar Newyddion NAW nos Wener.