Mudiad rhieni'n feirniadol o gyngor

Gydag Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cael ei chynnal yn Sir Benfro'r wythnos nesa, mae'r mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi beirniadu Cyngor Sir Penfro am yr oedi wrth ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg.

Mae arolygwyr addysg y llywodraeth, Estyn, wedi beirniadu'r cyngor hefyd am fethu a mesur y galw am addysg Gymraeg yn effeithiol a chynllunio am y dyfodol.

Aeth gohebydd Newyddion NAW Aled Scourfield i Ysgol Arberth - mewn ardal ddi-Gymraeg yn draddodiadol - i weld sut mae'r galw am addysg Gymraeg wedi newid yno.