Comisiynwyr i adael Ynys Môn

Ar ddiwrnod olaf mis Mai fe fydd gwaith y comisiynwyr sy 'di bod yn rhedeg Cyngor Sir Ynys Môn ar ran llywodraeth Cymru yn dod i ben yn swyddogol.

Cafodd y pump ohonyn nhw eu galw i mewn ychydig dros ddwy flynedd yn ôl yn dilyn cyfres o adroddiadau beirniadol o'r cynghorwyr a'r ffordd oedd y cyngor yn cael ei redeg.

Wrth i'r cyngor edrych tua'r dyfodol - a dair wythnos ar ôl yr etholiad yno - mi gafodd arweinydd newydd ei ethol i arwain clymblaid o aelodau annibynnol, llafur ac un Democrat Rhyddfrydol fydd yn rhedeg y cyngor.

Ond ydi'r awdurdod yn barod i ffarwelio efo'r comisiynwyr?

Dyma Aled Hughes ar Newyddion NAW nos iau.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan